BB Glow

BB · GLOW és un tractament facial rejovenidor i que proporciona un efecte immediat de lluminositat i efecte pell de porcellana gràcies als potents ingredients 100% segurs i naturals introduïts a la pell amb la tècnica de “microneedeling”. Té tots els avantatges d’un tractament d’alta cosmètica i sense els inconvenients del maquillatge convencional (pell asfixiada, porus obstruïts, etc.). No tapa imperfeccions, les difumina i les elimina progressivament. Aclareix taques des de la primera sessió, difumina arrugues, tracta porus dilatats, elimina vermellors, aporta lluminositat i hidratació millorant d’una forma immediata les pells apagades, asfixiades i deshidratades.

70

Vull regalar!

Tots els nostres tractaments es poden adquirir en forma de xecs regal. Regalar ara. Regalar ara

Bons

Tots els nostres tractaments es poden adquirir en forma de bons. + Saber més

BB Glow

BB · GLOW és un tractament facial rejovenidor i que proporciona un efecte immediat de lluminositat i efecte pell de porcellana gràcies als potents ingredients 100% segurs i naturals introduïts a la pell amb la tècnica de “microneedeling”. Té tots els avantatges d’un tractament d’alta cosmètica i sense els inconvenients del maquillatge convencional (pell asfixiada, porus obstruïts, etc.). No tapa imperfeccions, les difumina i les elimina progressivament. Aclareix taques des de la primera sessió, difumina arrugues, tracta porus dilatats, elimina vermellors, aporta lluminositat i hidratació millorant d’una forma immediata les pells apagades, asfixiades i deshidratades.

70

Vull regalar!

Tots els nostres tractaments es poden adquirir en forma de xecs regal. Regalar ara. Regalar ara

Bons

Tots els nostres tractaments es poden adquirir en forma de bons. + Saber més

TRACTAMENTS

+ saber más

  • - Se hacen bonos de 10 + 1, 15 + 2 y 20 + 3 sesiones.
  • - Los bonos se pagan enteros el primer dia y caducan a los seis meses.
  • - Las sesiones anuladas en menos de 24 horas se pagan al 50%
  • - Las sesiones NO anuladas se pagan enteras

+ Saber més

  • - Es fan bons de 10 + 1, 15 + 2 i 20 + 3 sessions
  • - Els bons es paguen sencers del primer dia i caduquen als sis mesos.
  • - Les sessions anul·lades en menys de 24 hores es paguen a l'50%
  • - Les sessions NO anul·lades es paguen senceres